องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน [ 20 เม.ย. 2566 ]28
2 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2566 ]33
3 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2566 ]29
4 แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี ่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2566 ]31
5 ประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]42
6 ประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]33