องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


รายการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง