องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. [ 18 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. [ 18 มิ.ย. 2567 ]1
3 การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อรายได้สู่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]2
4 การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น [ 26 เม.ย. 2567 ]13
5 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]10
6 ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(เฉพาะตำแหน่ง)พนักงานขับเครื ่องจักรกลขนาดเบา(รถบบทุกน้ำ)(ผู้มีทักษะ) [ 20 ก.พ. 2567 ]2
7 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2566 ]57
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]32
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]19
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]86
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]2
12 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]49
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1) [ 6 ก.พ. 2566 ]39
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]12
15 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]41
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]51
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]15
18 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]38
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ [ 14 มี.ค. 2565 ]97
20 ประกาศรายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 12 ก.ย. 2564 ]38
 
หน้า 1|2