องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2566 ]48
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]23
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]12
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]71
5 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1) [ 6 ก.พ. 2566 ]31
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]7
8 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]36
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]42
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]10
11 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]32
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ [ 14 มี.ค. 2565 ]86
13 ประกาศรายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 12 ก.ย. 2564 ]32
14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 19 เม.ย. 2564 ]29
15 โครงการธนาคารรับฝากขยะ [ 17 เม.ย. 2564 ]36
16 ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]30
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]45
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 12 ก.ย. 2563 ]30
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]33