องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ 6 [ 12 ก.ย. 2566 ]22
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 [ 11 ก.ย. 2566 ]22
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ย. 2566 ]24
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 [ 28 ส.ค. 2566 ]25
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาดหมู่ที่6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]24
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]22
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 [ 21 ส.ค. 2566 ]25
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองกก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566 ]24
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว อำเภอคง [ 9 ส.ค. 2566 ]28
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 [ 7 ส.ค. 2566 ]31
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2566 ]30
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อ [ 4 ส.ค. 2566 ]24
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครรราชสีมา เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อ [ 4 ส.ค. 2566 ]26
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จากเขตติดต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเ [ 4 ส.ค. 2566 ]24
15 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]31
16 จ้างซ่อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่ 2 และประตูบานเลื่อนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]23
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]26
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]24
19 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.หนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]26
20 จ้างเหมาจัดทำรถธิดาพริก โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5