องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสมศักดิ์ ถึงนานายชูชีพ หมู่ที่ 3 [ 29 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านโจด หมู่ที่ 7 รหัสสายทาง นม.ถ.322-0008 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร [ 4 เม.ย. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่ 2 [ 26 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]9
15 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองหัวฟาน [ 20 มี.ค. 2567 ]9
16 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2567 ]7
17 ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสมศักดิ์ ถึงนานายชูชีพ หมู่ที่ 3 [ 20 มี.ค. 2567 ]14
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนบ้านนา หมู่ที่๘ คุ้มหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8