องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ