ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 10 มิ.ย. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสมศักดิ์ ถึงนานายชูชีพ หมู่ที่ 3 [ 29 เม.ย. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองหัวฟาน [ 20 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสมศักดิ์ ถึงนานายชูชีพ หมู่ที่ 3 [ 20 มี.ค. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนบ้านนา หมู่ที่๘ คุ้มหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................