องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ 2567 - 2569)
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]9
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]6
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]6
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 17 พ.ค. 2565 ]26
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 17 พ.ค. 2565 ]25