องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
2 โครงการหรือกิจกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
3 คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 3 เม.ย. 2566 ]43