องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน [ 12 ม.ค. 2566 ]27
2 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 11 ม.ค. 2566 ]29
3 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. [ 11 ม.ค. 2566 ]30
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 11 ม.ค. 2566 ]33
5 คู่มือปฏิบัติการด้านพัสดุ [ 11 ม.ค. 2566 ]34
6 คู่มือปฏบัติงานธุรการ [ 11 ม.ค. 2566 ]32
7 คู่มือปฏิบัติงาน [ 11 ม.ค. 2566 ]37