องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองหัวฟาน ประจำปี 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของ อบต.หนองหัวฟาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]10
3 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม [ 4 เม.ย. 2567 ]14
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]13
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]12
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]10
7 แนวทางประพฤตนทางจริยธรรม(Dos & Don ts [ 27 มี.ค. 2567 ]13