จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

  จดหมายข่าว ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25467

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพุทธบูชา

  ฝึกซ้อมนักกีฬาทั้ง 2 แห่ง เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567